Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/06/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 139/2017 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 巨亨 PRAC C1473yo B/BR NZ G SHEM50 618 沃斯特 李卡都 1 1:00.19
by O'REILLY (NZ) - TOSS UP (NZ)
7 顺之爱 PRAC C763yo B NZ G SH 55 637 贝善利 马定贤 211:00.35
by REDWOOD (GB) - WAHAHA (NZ)
6 雄风再现 PRAC C5293yo CH NZ G SHB67 636 查维斯 马定贤 3SHD1:00.36
by IFFRAAJ (GB) - STRAY (NZ)
1 索尔达 PRAC W4214yo CH NZ G SHB, TT61 671 包和义 尚恩 4NK1:00.41
by PINS (AUS) - REGAL ASH (GB)
4 快英雄 PRAC W5114yo B NZ G SHTT60 644 尤俊豪 奥哈拉 5NK1:00.45
by RIP VAN WINKLE (IRE) - MAGIC STAR (AUS)
2 战密 PRAC W2475yo BR NZ G SHSR, TT65 612 文罗 必拿 61/21:00.52
by SAVABEEL (AUS) - FIRE SONG (NZ)
5 要赢就赢 PRAC C234yo CH NZ G SH 55 615 陈志城 马定贤 711:00.70
by STARCRAFT (NZ) - SONET (NZ)
3 小金库 PRAC J2988yo BLK NZ G SHTT42 593 施志勇 奥哈拉 81 3/41:00.97
by GALLANT GURU (AUS) - HOLLYWOOD HEIGHTS (NZ)