Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩



新加坡 - 20/06/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 136/2017 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 战影 PRAC C1233yo CH AUS G SH 66 572 戴得利 陈瀠旺 1 0:59.79
by SEBRING (AUS) - REGAL CHAMBER (AUS)
8 首都 PRAC C3825yo B IRE G NHXNB70 598 沃斯特 李卡都 23/40:59.93
by BERNARDINI (USA) - CHRISTMAS KID (USA)
7 圣龙骑士 PRAC R2586yo B AUS G SHB72 637 文罗 奥哈拉 33/41:00.05
by SHAFT (AUS) - MARINA BELLE (AUS)
9 帝王力宏 PRAC W3795yo B GB G NHSB, B, XNB73 679 杜奕 李卡都 42 3/41:00.52
by SELKIRK (USA) - KESARA (GB)
5 夏日童话 PRAC C705yo CH AUS G SH 55 685 罗达 布隆 53 1/41:01.05
by TALE OF THE CAT (USA) - SUMMER ANGEL (AUS)
6 金羊 PRAC C3424yo CH NZ G SHSB, EM, XNB48 586 黄敬权 彼得斯 61/21:01.10
by PER INCANTO (USA) - SEEBRIGHT (NZ)
3 越南将军 PRAC E1133yo B AUS G SH 56 683 穆哈诺 杨庆顺 71 1/21:01.35
by NORTHERN METEOR (AUS) - SPURCIFIC (AUS)
1 林家波纹 PRAC C3903yo BR NZ G SHSB, P54 671 薄奇能 伯里奇 84 3/41:02.14
by O'REILLY (NZ) - ETHICS (AUS)
威风堂堂 PRAC W5873yo CH AUS G SH 37 4 B伍活 许佐扬
by MOSSMAN (AUS) - QUAGLINO (AUS)