Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 20/06/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 136/2017 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 加里扎 STALL E333yo CH ARG G SHXNB60 606 沃斯特 李卡都 1 1:00.36P
by E DUBAI (USA) - SPIRIT FANTASTIC (ARG)
7 超级战士 BP E1282yo CH NZ G SHBP, XNB 687 杜奕 霍卡 231:00.86P
by POWER (GB) - MACINALLY (NZ)
5 江河大宝 BP C3983yo B/BR NZ G SHBP, TT 585 黄敬权 莫振麟 31 1/41:01.07P
by BATTLE PAINT (USA) - INDIAN SONG (NZ)
4 离离散红 NR E1273yo B NZ G SHSR50 624 沙菲仕 霍卡 4NK1:01.11P
by REDWOOD (GB) - SCARLET QUEEN (AUS)
2 不动声色 STALL W5573yo BR AUS G SHXNB44 592 再基 凯得 52 3/41:01.56FFRACTIOUS IN STALL (REARED & SAT DOWN)
by SNIPPETSON (AUS) - ALEXA RAY (AUS)
3 乔先生 BLINK E1322yo B NZ G SHB 623 沙霖 郭力卫 63 1/41:02.10P
by NIAGARA (AUS) - ITALIAN PRINCESS (NZ)
1 日蚀魅力 BP E792yo B NZ F SHSB, BP 571 海理 伯里奇 7NK1:02.13P
by PENTIRE (GB) - RAVENNA (NZ)