Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/06/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 131/2017 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 山呼万岁 PRAC C2895yo B NZ G SH 83 70.51 杜奕 克莱门 1 1:00.35
by TAVISTOCK (NZ) - TIMPIN (NZ)
8 势如破竹 PRAC C5273yo B USA G NHSB52 62.58 沃斯特 李卡都 21/21:00.42
by WAR FRONT (USA) - WILD POPPY (USA)
7 伟大肯尼 PRAC W344yo BR AUS G SH 71 627 祖格拉 李卡都 31/21:00.52
by SHINZIG (AUS) - MYSTERIOUS RANSOM (AUS)
2 林家祝贺 PRAC R2565yo GR NZ G SHSB, P53 722 林利杰 伯里奇 42 1/41:00.90
by GUILLOTINE (NZ) - CARNIVAL GIRL (NZ)
6 金马帝国 PRAC W5884yo B IRE G NHEM, B61 656 文罗 奥哈拉 51/21:00.95
by ELUSIVE CITY (USA) - SEA PAINT (IRE)
3 英式比利 PRAC J7587yo BR NZ G SH 64 693 薄奇能 瑞尔士 61/21:01.05
by ONE COOL CAT (USA) - ZATIGER (NZ)
5 火焰心 PRAC W4575yo BR JPN G NH 55 705 罗达 布隆 76 1/41:02.06
by ON FIRE (JPN) - VITAL QUEEN (JPN)
要赢就赢 PRAC C234yo CH NZ G SH 55 4 马定贤
by STARCRAFT (NZ) - SONET (NZ)