Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/06/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 131/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 诺雅先锋 -BP W1224yo CH NZ G SH 94 614 戴得利 陈瀠旺 1 0:59.41P
by RED GIANT (USA) - LA PANTHERE (NZ)
6 军校生 PRAC W5653yo BR AUS G SH 62 61.56 祖格拉 李卡都 21 3/40:59.70
by CAPTAIN SONADOR (AUS) - STIFLER'S MUM (AUS)
5 比力 BLINK E762yo GR NZ G SHB 655 文罗 郭力卫 36 1/21:00.75P
by GUILLOTINE (NZ) - MANGO TREE (AUS)
3 合作愉快 1000V R1545yo B NZ G SHSR, B25 60.53 文世英 林东盛 47 1/21:02.01FFAILED VET EXAM
by FALKIRK (NZ) - ANNIE MCBRIDE (NZ)
1 喜万能 BP R3235yo B NZ G SHBP, TT34 701 杜奕 杨庆顺 53/41:02.14P
by O'REILLY (NZ) - DITA VON TEESE (NZ)
2 真够力 BLINK E752yo B NZ G SHB 742 SUBRAMANIAM A/L RAMALINGAM 郭力卫 641:02.78P
by THEWAYYOUARE (USA) - BABY GANGSTER (AUS)