Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 06/06/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: ORT: SNTC: 37/2017 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 来喜 ORT E1302yo CH NZ C SH 49637 查维斯 杨庆顺 1 1:01.09P
by OCEAN PARK (NZ) - DOWN VIEW (USA)
8 托特 ORT E232yo B AUS G SH 49586 再基 凯得 24 1/41:01.78P
by CONATUS (AUS) - OUR NICKI (AUS)
7 添好运 ORT C4952yo B AUS C SHTT 49588 S约翰 陈瀠旺 31 3/41:02.08P
by FACE VALUE (AUS) - FITZGIBBONS (AUS)
4 超级战士 ORT E1282yo CH NZ G SH 49592 扎华礼 霍卡 411:02.22P
by POWER (GB) - MACINALLY (NZ)
3 EL CHAPO ORT E1322yo B NZ G SH 49601 冼文诺 郭力卫 53/41:02.35P
by NIAGARA (AUS) - ITALIAN PRINCESS (NZ)
1 祥梦 ORT C4644yo B IRE G NH 57.5585 赛富汀 马定贤 61/21:02.43P
by MANDURO (GER) - FLAUNTER (USA)
2 沙丘传奇 ORT E993yo CH AUS G SH 56.5624 陈志城 马定贤 72 1/41:02.80P
by REAL SAGA (AUS) - NOOSA PRINCESS (AUS)
6 SNAGGLE PUSS ORT E1352yo B NZ G SH 49663 薄奇能 邱炳安 8161:05.43P
by REDWOOD (GB) - BEACH ROAD (NZ)