Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 30/05/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 117/2017 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 如鱼得水 PRAC C4724yo B FR G NHXNB60 672 杜奕 彼得斯 1 1:01.44
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - TORENTOSA (FR)
4 龙御天下 PRAC W4814yo BR NZ G SHB47 604 戴得利 奥哈拉 21/21:01.54
by O'REILLY (NZ) - GLAM SLAM (NZ)
5 皇家底万 PRAC C4304yo BR AUS G SHEM, WK, TT55 615 文罗 必拿 31 1/41:01.76
by SHARKBITE (AUS) - LETA (AUS)
3 亮者 PRAC C213yo GR AUS G SH 54 603 冼文诺 凯得 42 1/41:02.12
by TYCOON RULER (AUS) - OVER AND OVER (AUS)
1 赢汤匙 PRAC C75yo B/BR NZ G SHP, XNB49 621 森姆 奥哈拉 511:02.27
by ROC DE CAMBES (NZ) - CHERSONESE (NZ)
9 精英帝国 PRAC E32yo CH AUS G SHB, TT 639 沙菲仕 邱炳安 611:02.43
by ANIMAL KINGDOM (USA) - SUN LANE (GB)
7 王牌港湾 PRAC E83yo CH GB G NHSR 617 沃斯特 李卡都 761:03.41
by HARBOUR WATCH (IRE) - UPPERVILLE (IRE)
8 林家秘笈 PRAC E322yo BR ARG G SHSR 628 贝善利 李卡都 82 1/41:03.80
by PURE PRIZE (USA) - KRYSIA (ARG)
6 金刚战士 PRAC E72yo B NZ G SHSR 606 祖格拉 李卡都 96 3/41:04.89
by POWER (GB) - PUTRI SINGA (NZ)