Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 25/05/2017
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 113/2017 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 巨亨 PRAC C1473yo B/BR NZ G SHSR49 594 祖格拉 李卡都 1 0:59.84
by O'REILLY (NZ) - TOSS UP (NZ)
5 猛禽 PRAC E933yo GR/RO USA G NHXNB 585 文世英 李卡都 23 1/21:00.41
by CONGRATS (USA) - SHAUNAVON (USA)
1 肯定赢 PRAC C1923yo B AUS G SH 48 661 杜奕 克莱门 361:01.39
by MYBOYCHARLIE (IRE) - QUICK START (GB)
6 黑钻 PRAC R4635yo B AUS G SHP24 586 沙里扎 M尤索 41/21:01.46
by BERNARDINI (USA) - DULCINA (AUS)
3 神龙摆尾 PRAC C1183yo CH AUS G SHSB, B, TT45 623 陈志城 马定贤 521:01.80
by CONGRATS (USA) - MAGIE FRANCAISE (FR)
2 小凤凰 PRAC C4283yo GR/RO USA C NHB 642 沙霖 郭力卫 61/21:01.87
by INTERACTIF (USA) - THERESA'S TIZZY (USA)
7 泰山 PRAC C2313yo B AUS G SHEM 617 古马诺 布隆 73 3/41:02.50
by SAVABEEL (AUS) - STAGE DOLL (AUS)