Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 25/05/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 113/2017 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 圣龙骑士 PRAC R2586yo B AUS G SH 69 626 文罗 奥哈拉 1 1:00.43
by SHAFT (AUS) - MARINA BELLE (AUS)
7 创利多 PRAC C1774yo B AUS G SH 74 607 冼文诺 M尤索 21/21:00.51
by MAGNUS (AUS) - SUBPRIME (AUS)
2 克丘亚 PRAC R2846yo B ARG G SHB, TT107 652 杜奕 李卡都 31/21:00.57
by PURE PRIZE (USA) - QUEEN CABARET (BRZ)
8 威威路 PRAC W3895yo BR NZ G SHXNB84 588 MUHAMMAD HANAFI BIN NOORMAN 霍卡 41 1/21:00.84
by KEEPER (AUS) - FLYING FLORENCE (NZ)
1 林肯路 PRAC W2595yo B NZ G SHTT96 671 包和义 尚恩 51 1/41:01.05
by SWISS ACE (AUS) - MOONLIGHT LILY (AUS)
4 帝王力宏 PRAC W3795yo B GB G NHB, XNB73 574 文世英 李卡都 61/21:01.11
by SELKIRK (USA) - KESARA (GB)
3 完美派 PRAC W1435yo CH ARG G SHB93 603 祖格拉 李卡都 71/21:01.18
by PERFECTPERFORMANCE (USA) - HOLLY FILLY (ARG)
时光漫游 PRAC R3045yo B SAF G SH 101 5 李卡都
by JET MASTER (SAF) - TACHINA (IRE)