Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 23/05/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: ORT: SNTC: 33/2017 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 情歌王子 ORT C4912yo BR AUS C SHTT 57666 包和义 尚恩 1 1:02.22P
by YOUR SONG (AUS) - BRING KISSES (AUS)
1 金州 ORT E702yo B AUS G SH 57602 祖格拉 李卡都 211:02.37P
by CHOISIR (AUS) - SESTIERE (AUS)
4 PHAN NEE STAR ORT E1362yo B NZ G SH 57605 祖利曼 邱炳安 31/21:02.44P
by IFFRAAJ (GB) - SUMMER NYMPH (NZ)
6 卫星金山 ORT C4822yo BR AUS G SHEM 57607 施志勇 奥哈拉 44 1/21:03.18FDIFFICULT TO BE LOADED
by CONGRATS (USA) - CRYSTAL PALACE (NZ)
3 帕拉多尔 ORT C4852yo CH AUS G SHEM 57603 黄敬权 许怡 531:03.69FDIFFICULT TO BE LOADED
by POET'S VOICE (GB) - FOOLISH PRIDE (AUS)
5 超级战士 ORT E1282yo CH NZ G SHSB, XNB 57611 沙菲仕 霍卡 6181:06.67FFAILED TO MEET QUALIFYING TIME
by POWER (GB) - MACINALLY (NZ)
女王中王 ORT E1472yo B NZ F SH 55.5 4 赛富汀 邱炳安
by EKRAAR (USA) - CHICA MALA (NZ)