Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/05/2017
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 098/2017 - 10:35 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 快英雄 PRAC W5114yo B NZ G SH 54 646 尤俊豪 奥哈拉 1 1:02.12
by RIP VAN WINKLE (IRE) - MAGIC STAR (AUS)
3 胡卡湖泊 PRAC W1915yo B NZ G SHEM, XNB55 633 查维斯 纳逊 23/41:02.24
by GUILLOTINE (NZ) - ROYAL CASHEL (AUS)
7 明志 PRAC C3474yo B IRE G NH 50 617 文罗 瑞尔士 31 1/21:02.47
by ACCLAMATION (GB) - BELGIQUE (IRE)
4 夜间飞行 PRAC R6525yo B GB G NHEM, P69 644 罗达 彼得斯 41/21:02.53
by NAAQOOS (GB) - LAQATAAT (IRE)
5 猛火 PRAC C5345yo B JPN G NHSR56 645 沙霖 郭力卫 511:02.71
by MEISHO SAMSON (JPN) - ALLMAHLICH (JPN)
1 卓越七 PRAC C1464yo BR AUS G SHEM45 701 林利杰 伯里奇 63 1/21:03.27
by NICCONI (AUS) - GREAT ACT (USA)
2 林家射击 PRAC C2204yo BR NZ G SH 52 642 贝善利 纳逊 73 1/41:03.79
by SHOWCASING (GB) - LUCINDA JANE (NZ)