Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 04/05/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 094/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 杰突出 BLINK C613yo B NZ G SHB55 581 祖格拉 李卡都 1 1:00.50P
by SWISS ACE (AUS) - FIRELIGHT (NZ)
2 欢乐时光 BLINK C4613yo B NZ G SHSB, B, XNB48 652 杜奕 杨庆顺 23/41:00.62P
by POUR MOI (IRE) - NERAAN (AUS)
3 彬彬王子 STALL F278yo B AUS G SHSR32 583 达瓦拉 L黎根 321:00.94P
by OUTBACK PRINCE (AUS) - MOONGAMBLER (AUS)
5 魅影 BLINK C2794yo GR NZ G SHB53 585 冼文诺 许佐扬 43 1/41:01.49P
by GUILLOTINE (NZ) - DOSH (NZ)
6 剑桥 STALL C4544yo B NZ G SHEM65 686 罗达 布隆 51/21:01.55P
by TAVISTOCK (NZ) - UGLY BETTY (AUS)
4 克丘亚 BLINK R2846yo B ARG G SHB107 594 沃斯特 李卡都 641:02.22P
by PURE PRIZE (USA) - QUEEN CABARET (BRZ)
7 千禧霸主 BLINK W5044yo B/BR AUS G SHB, TT53 597 薄奇能 瑞尔士 73/41:02.34P
by LONHRO (AUS) - MAREE BASSE (IRE)
8 捷足先登 BLINK E593yo B/BR NZ G SHB 588 赛富汀 邱炳安 88 1/21:03.76P
by DON EDUARDO (NZ) - RAUDKIVI LASS (NZ)