Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 20/04/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 084/2017 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 屹立不倒 PRAC W1284yo B NZ G SHB47 596 赛富汀 邱炳安 1 1:00.61
by FALTAAT (USA) - TONGARIRO (AUS)
9 一流 PRAC C1593yo BR NZ G SHB49 589 祖格拉 李卡都 21/21:00.68
by DARCI BRAHMA (NZ) - OPUATIA (NZ)
2 金亚马逊 PRAC N3806yo B ARG G SH 50 612 冼文诺 克莱门 33/41:00.79
by JOHANNESBURG (USA) - SHY BAILARINA (ARG)
1 丹奇布 PRAC C1324yo B NZ G SHBP46 661 穆哈诺 杨庆顺 461:01.76
by THEWAYYOUARE (USA) - DISTINCTION (NZ)
4 神奇贝利 PRAC N4836yo BR ARG G SHB50 664 阿斯兰 L黎根 511:01.94
by DANCING FOR ME (ARG) - BELLUS (USA)
3 血汗宝马 PRAC W4383yo CH AUS G SH 583 费鲁 凯得 6HD1:01.96
by OAMARU FORCE (AUS) - BENT ZENA (AUS)
7 花斑豹 PRAC N4976yo GR NZ G SHB, TT34 607 施志勇 奥哈拉 71 1/21:02.21
by ANY SUGGESTION (AUS) - BEIJING SOY (NZ)
8 德尔芬 PRAC N5776yo B NZ M SHP, TT48 588 祖利曼 奥哈拉 8NK1:02.26
by RUSTY SPUR (USA) - ZEDCAR (AUS)
5 山寨王 PRAC W3565yo B/BR NZ G SHB30 565 再兰尼 邱炳安 92 1/41:02.62
by COATS CHOICE (AUS) - JAVA PRINCESS (AUS)