Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 18/04/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 081/2017 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 一等苑 PRAC W3195yo CH NZ G SHBP32 616 曾伟升 柯清狄 1 1:00.82
by THORN PARK (AUS) - STAR LASS (AUS)
9 顺之爱 PRAC C763yo B NZ G SH 619 陈志城 马定贤 211:00.98
by REDWOOD (GB) - WAHAHA (NZ)
4 亮者 PRAC C213yo GR AUS G SH 53 614 查维斯 凯得 31 3/41:01.27
by TYCOON RULER (AUS) - OVER AND OVER (AUS)
8 日光灯 PRAC C1893yo B AUS G SHB46 638 贝善利 马定贤 4NS1:01.28
by AD VALOREM (USA) - FAVORITE SPICE (AUS)
2 豐功懋烈 PRAC C5263yo B NZ G SH 662 杜奕 克莱门 51 1/21:01.51
by PINS (AUS) - GOLDEN GAMBLE (NZ)
5 福尔柯 PRAC R5525yo BR NZ M SHXNB53 595 文罗 奥哈拉 6NS1:01.52
by FALKIRK (NZ) - ENCHANTED (NZ)
1 和睦 PRAC R3956yo CH AUS G SH 49 561 沙菲益 克莱门 72 3/41:01.99
by MOSSMAN (AUS) - MONEY MOVER (NZ)
3 快跑宝贝 PRAC C5003yo BR AUS C SH 583 冼文诺 陈瀠旺 85 3/41:02.95
by CHAMPIONS GALLERY (GB) - VENETTA (AUS)
7 迪先生 PRAC N126yo B AUS G SHB, TT31 587 赛富汀 奥哈拉 951:03.76
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - ALALUNGA (USA)