Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 18/04/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 081/2017 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 热金 PRAC F4378yo B IRE G NH 47 677 罗达 布隆 1 1:00.73
by IFFRAAJ (GB) - TIMEWEE (USA)
3 秘密任务 STALL J5598yo B ARG G SHTT72 613 查维斯 林东盛 2SHD1:00.75P
by EASING ALONG (USA) - ECO AUSTRAL (CHI)
9 胜利探戈 PRAC C4354yo B AUS G SH 55 659 贝善利 马定贤 3HD1:00.77
by CHAMPIONS GALLERY (GB) - ANA CAN CAN (AUS)
6 酒庆大同 PRAC C3193yo CH NZ G SH 596 冼文诺 必拿 41/21:00.88
by ZACINTO (GB) - MUFFIN COUP (NZ)
8 九七至尊 PRAC R1965yo B NZ G SH 57 568 再兰尼 邱炳安 571:02.03
by THORN PARK (AUS) - L'ACCORD (NZ)
4 日蚀轰动 PRAC C3003yo B NZ G SH 52 694 林利杰 伯里奇 61 1/41:02.22 DIFFICULT TO BE LOADED (RECOMMEND 1 SST)
by SHOWCASING (GB) - BEACH DANCE (AUS)
5 北洋星 PRAC W4034yo CH USA G NHTT56 655 徐汉堡 陈瀠旺 711:02.38
by LEMON DROP KID (USA) - IMAGINE (USA)
2 飆风 BLINK C4103yo BR NZ G SHB56 582 高德发 莫振麟 81/21:02.47P
by ALAMOSA (NZ) - PURE STRIKE (NZ)
1 隐形人 STALL R2015yo B AUS G SHSR, EM, TT39 581 赛富汀 邱炳安 96 1/21:03.54P
by I AM INVINCIBLE (AUS) - EVIL SISTERS (NZ)