Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 04/04/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 072/2017 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 报业大亨 PRAC C914yo BR AUS G SHSB, B, CHK53 642 贝善利 伯里奇 1 1:00.61
by PUBLISHING (AUS) - STAR HUSSAR (AUS)
7 热血沸腾 PRAC C605yo B NZ G SHTT51 587 MUHAMMAD HANAFI BIN NOORMAN 霍卡 2NS1:00.62
by ROC DE CAMBES (NZ) - EQUALS THAT (NZ)
4 宝石 PRAC N4087yo B AUS G SH 51 574 KOK WEI HOONG 瑞尔士 32 1/21:01.01
by HUSSON (ARG) - LA CLOCHE (AUS)
5 金刚 PRAC C2783yo B AUS G SHTT53 665 罗达 邱炳安 421:01.33
by CONATUS (AUS) - LION AWAKE (AUS)
3 福尔柯 PRAC R5525yo BR NZ M SHEM, XNB53 633 普拉瑟 奥哈拉 5NK1:01.39
by FALKIRK (NZ) - ENCHANTED (NZ)
彩虹国度 PRAC C3204yo B AUS G SH 61 1 杜奕 彼得斯
by NORTHERN METEOR (AUS) - SAFFIE DARLING (AUS)
沙漠狐狸 PRAC N536yo B AUS G SH 50 6 赛富汀 奥哈拉
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - SANDY DESERT (USA)