Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 30/03/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 069/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 魔力之城 BLINK C4243yo B BRZ G SHB, TT 632 冼文诺 纳逊 1 1:02.16P
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - ACADEMIA REAL (USA)
6 德尔芬 PACIF N5776yo B NZ M SHP, TT48 596 祖利曼 奥哈拉 21 1/21:02.39P
by RUSTY SPUR (USA) - ZEDCAR (AUS)
5 彬彬王子 STALL F278yo B AUS G SHSR32 675 徐汉堡 L黎根 311:02.54FFRACTIOUS & DIFFICULT TO BE LOADED
by OUTBACK PRINCE (AUS) - MOONGAMBLER (AUS)
7 战神 STALL, VET R6555yo B IRE G NHEM72 687 罗达 布隆 41/21:02.60P
by APPROVE (IRE) - PAIX ROYALE (GB)
4 海上明珠 BLINK C2513yo B JPN F NHSB, EM, B 654 普拉瑟 彼得斯 51 3/41:02.90P
by EMPIRE MAKER (USA) - ETA CARINAE (JPN)
1 风主席 STALL W5854yo B AUS G SHBP, CHK50 651 文罗 伯里奇 6193/41:06.17P
by MEDAGLIA D'ORO (USA) - GUSSY GODIVA (NZ)
3 第一区间 STALL, VET C3214yo BR AUS G SHB, TT65 673 薄奇能 彼得斯 76 3/41:07.27P
by MORE THAN READY (USA) - UNSPOKEN CHOICE (AUS)
快英雄 1000V W5114yo B NZ G SH 54 8 马定贤
by RIP VAN WINKLE (IRE) - MAGIC STAR (AUS)