Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 23/03/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 065/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 势如破竹 BLINK C5273yo B USA G NHSB, B52 583 祖格拉 李卡都 1 1:00.96P
by WAR FRONT (USA) - WILD POPPY (USA)
5 浑身是胆 PRAC W4674yo B AUS G SH 57 695 杜奕 布隆 2NS1:00.97
by EQUIANO (FR) - CRIMSON CODE (AUS)
8 人生如赌 PRAC C4384yo B AUS G SH 56 648 B伍活 马定贤 3SHD1:00.98
by AUTHORIZED (IRE) - ANYTHING BUT LOVE (AUS)
6 泰坦战士 PRAC C5404yo B FR G NHSB, EM56 606 菲德斯 李卡都 41 1/21:01.23
by SOLDIER OF FORTUNE (IRE) - TRISSA (FR)
4 掌上明珠 PRAC C853yo B NZ G SH 59 624 沙菲仕 布隆 5HD1:01.26
by ALAMOSA (NZ) - MISS KITT ANN (NZ)
1 音乐祭典 BLINK C2553yo B JPN G NHEM, B44 611 再基 高冈 661:02.25P
by MATSURIDA GOGH (JPN) - EXCELLENT BIKO (JPN)
7 鼎特 PRAC R5135yo BR NZ G SHB, TT41 637 贝善利 马定贤 71 1/41:02.47
by ROC DE CAMBES (NZ) - TRUE POWER (NZ)
2 突击日蚀 BLINK C983yo B NZ G SHSB, B47 592 海理 伯里奇 8SHD1:02.48P
by PINS (AUS) - COLLECTION GIRL (AUS)