Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 16/03/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 060/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 春风得意 PRAC R5175yo BR ARG G SH 80 606 沃斯特 李卡都 1 1:00.63
by ORPEN (USA) - SALSA INGLESA (ARG)
7 全能皇帝 PRAC R5325yo B SAF G SHB64 597 祖格拉 李卡都 23 1/21:01.22
by KAHAL (GB) - SWEET VIRGINIA (SAF)
5 辉煌胜者 PRAC W4074yo CH USA G NHB, TT58 595 戴得利 柯清狄 3NK1:01.27
by GIANT'S CAUSEWAY (USA) - GO GO (USA)
4 龙神 PRAC C2113yo B NZ G SH 59 684 罗达 布隆 411:01.45
by FALKIRK (NZ) - REAL DEFENSIVE (NZ)
2 胜利快车 PRAC C904yo B AUS G SHTT48 672 杜奕 彼得斯 54 3/41:02.22
by EASY ROCKING (AUS) - WIMPEL (AUS)
3 截止日 PRAC C3993yo B NZ G SHSB, EM54 653 普拉瑟 彼得斯 6HD1:02.24
by RIP VAN WINKLE (IRE) - SCARLET RUNNER (NZ)
1 歡騰 PRAC R1656yo B NZ G SH 55 581 沙菲益 尚恩 73 1/21:02.81
by DARCI BRAHMA (NZ) - SAFARI SUNSET (NZ)