Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 14/03/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 059/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 电宝 PRAC W5023yo BL/BR NZ G SH 45 616 黄敬权 莫振麟 1 1:01.44
by BULLBARS (AUS) - MONTWEST (NZ)
5 范可得利 PRAC W5863yo B AUS G SH 47 655 冼文诺 克莱门 2NK1:01.48
by HUSSONET (USA) - BITONTO (AUS)
2 米卡布 NR C4873yo B AUS G SH 55 692 贝善利 马定贤 32 3/41:01.94P
by HARD SPUN (USA) - SINUOUS (AUS)
3 欢喜神牛 -BP, 1000B C3784yo B AUS G SH 713 罗达 布隆 4SHD1:01.96P
by DANZERO (AUS) - DOROTHY'S SHOES (USA)
4 丹奇布 STALL C1324yo B NZ G SHBP 724 穆哈诺 杨庆顺 51 1/41:02.16P
by THEWAYYOUARE (USA) - DISTINCTION (NZ)
1 闪亮福星 STALL J6008yo B JPN G NH 40 651 再基 高冈 DF FREFUSED TO JUMP & TOOK NO FURTHER PART
by TANINO GIMLET (JPN) - FABULOUS TURN (JPN)