Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 14/03/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 059/2017 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 祝福你 BP, NR C4114yo CH NZ G SHBP64 612 祖格拉 邱炳安 1 1:00.10P
by SWISS ACE (AUS) - POETIC MUSIC (NZ)
3 赢人 -B W2885yo BR NZ G SHTT59 563 海理 陈厚勤 2SHD1:00.11P
by PATAPAN (USA) - SI SIGNORINA (NZ)
1 亮者 1000V C213yo GR AUS G SH 53 581 黄敬权 凯得 32 3/41:00.57P
by TYCOON RULER (AUS) - OVER AND OVER (AUS)
7 势如破竹 NR C5273yo B USA G NHSB52 627 沃斯特 李卡都 4HD1:00.60P
by WAR FRONT (USA) - WILD POPPY (USA)
5 无名氏 STALL R5725yo BR AUS G SHBP65 625 S约翰 杨庆顺 51/21:00.66P
by I AM INVINCIBLE (AUS) - MALTESE (AUS)
4 DAN THE MAN NR C5293yo CH NZ G SHSB, CHK67 664 贝善利 马定贤 69 1/41:02.17P
by IFFRAAJ (GB) - STRAY (NZ)
6 前锋飞弹 NR C3544yo CH IRE G NHEM, B56 646 普拉瑟 奥哈拉 721:02.49P
by MAJESTIC MISSILE (IRE) - MYSTICISM (GB)