Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/02/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 041/2017 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 惊人天赋 STALL W4224yo BR NZ G SHEM, BP43 701 穆哈诺 杨庆顺 1 1:01.03P
by KEEPER (AUS) - MUMTAZ (NZ)
3 大宝藏 STALL W5094yo CH NZ G SHB43 603 森姆 许怡 22 1/41:01.40P
by ONCEUPONATIME (NZ) - EASY WAY (NZ)
6 双赢 PRAC C2934yo CH AUS G SH 44 616 文罗 陈瀠旺 32 1/41:01.77
by MAGIC ALBERT (AUS) - NAIVETY (AUS)
2 永乐 -B C4313yo B AUS G SH 672 罗达 邱炳安 44 1/41:02.47P
by MASTER OF DESIGN (AUS) - HILDA (AUS)
4 凯撒大帝 NR C4713yo B/BR AUS C SH 51 684 杜奕 彼得斯 53 3/41:03.08P
by I AM INVINCIBLE (AUS) - RIVERS SECRET (AUS)
5 林家闪耀 STALL W5833yo CH AUS G SH 45 645 贝善利 伯里奇 6133/41:05.34P
by STRYKER (AUS) - CHAMPALOU (AUS)