Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/02/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 041/2017 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 水将军 STALL, VET J6216yo GR AUS G SHB49 575 高德发 陈厚勤 1 1:00.85P
by ZIZOU (AUS) - SOLYSOMBRA (AUS)
3 丝绸之路 STALL, VET W4173yo B AUS G SHXNB48 663 巫斯义 许怡 271:01.99P
by CONGRATS (USA) - SHEER SILK (IRE)
4 如鱼得水 NR C4724yo B FR H NHTT, XNB60 674 杜奕 彼得斯 33 3/41:02.63P
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - TORENTOSA (FR)
1 安吉利亚 STALL, VET C2335yo B JPN G NHEM, B, TT54 641 沙霖 郭力卫 42 1/21:03.02P
by ZENNO ROB ROY (JPN) - SERIOUS ATTITUDE (IRE)
2 渥太华 NR C4703yo BL/BR AUS G SH 51 632 普拉瑟 彼得斯 51/21:03.09P
by FOXWEDGE (AUS) - MARIE SOLEIL (USA)
6 伊拉小姐 STALL W2704yo CH NZ M SHEM49 6 扎华礼 霍卡 FFRACTIOUS IN STALL;REARED;DISLODGED RIDER;GALLOPED RIDERLESS
by IFFRAAJ (GB) - NATURO (NZ)