Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 14/02/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC:09/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 山鹰 ORT C2373yo CH AUS G SH 57641 B伍活 马定贤 1 1:02.36P
by LOPE DE VEGA (IRE) - ROCK REVIVAL (AUS)
4 永无阻碍 ORT C4093yo CH NZ G SH 57603 沙菲仕 霍卡 231:02.85P
by COATS CHOICE (AUS) - EXPLAIN (NZ)
7 YAYA PAPAYA ORT C4562yo B NZ G SH 47.5606 阿南丹 邱炳安 3HD1:02.89P
by NADEEM (AUS) - CASSINI (AUS)
5 风中英雄 ORT C4173yo CH JPN G NH 53.5602 戴得利 高冈 41 1/21:03.12P
by SCREEN HERO (JPN) - KIRARIN (JPN)
1 土豪 BLINK, ORT C3753yo B NZ G SHB 57604 再基 杨庆顺 52 3/41:03.56P
by GUILLOTINE (NZ) - NO PORSCHE NEEDED (USA)
3 永乐 BLINK, ORT C4313yo B AUS G SHB 57665 罗达 邱炳安 61 1/21:03.79P
by MASTER OF DESIGN (AUS) - HILDA (AUS)
6 好战士 BLINK, ORT C4572yo B NZ G SHB 59597 祖格拉 邱炳安 7271/21:08.34FRAN OUTSIDE QUALIFYING TIME
by NIAGARA (AUS) - TITHE (NZ)