Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/02/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 032/2017 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 开天辟地 PRAC W785yo GR ARG G SH 78 586 菲德斯 李卡都 1 1:00.12
by EXCHANGE RATE (USA) - GRECIAN (ARG)
2 加托黑猫 PRAC N1146yo BR AUS G SH 56 642 查维斯 陈瀠旺 221:00.46
by ORATORIO (AUS) - LADY RUBY (AUS)
5 春风得意 PRAC R5175yo BR ARG G SH 80 615 沃斯特 李卡都 33/41:00.58
by ORPEN (USA) - SALSA INGLESA (ARG)
7 皇家统领 PRAC R2045yo B/BR USA G NHVIS83 657 普拉瑟 李卡都 45 1/21:01.51
by ROMAN RULER (USA) - WEEKEND STAR (USA)
1 克拉姆 PACIF R5816yo B AUS G SHP, TT71 681 包和义 尚恩 5NK1:01.55P
by SNITZEL (AUS) - REALLY WILD (USA)
3 城堡皇后 PRAC W605yo CH NZ M SH 49 643 文罗 奥哈拉 66 1/41:02.57
by THEWAYYOUARE (USA) - MA (NZ)
4 甲辰劲龙 PRAC W1975yo BR NZ G SHTT49 664 阿斯兰 马定贤 7NS1:02.58
by KEEPER (AUS) - EVER REVIE (IRE)
8 金刚钻 PRAC R4665yo B USA G NHBP, TT, XNB51 678 徐汉堡 奥哈拉 84 1/41:03.29
by NORTHERN AFLEET (USA) - SOUTHERN SOLSTICE (USA)