Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/02/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 029/2017 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 胡卡湖泊 PRAC W1915yo B NZ G SHSB, EM, XNB50 641 文罗 纳逊 1 1:03.94
by GUILLOTINE (NZ) - ROYAL CASHEL (AUS)
2 东方胜 PRAC C2014yo B AUS H SHB48 632 B伍活 许佐扬 21/21:04.03
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - CANADIAN LEGACY (GB)
7 卫星动力 PRAC W3165yo B AUS G SHB, XNB41 667 徐汉堡 奥哈拉 3HD1:04.05
by REAAN (AUS) - DANELIGHT (AUS)
5 继承 PRAC W2564yo B NZ G SHSB49 625 冼文诺 彼得斯 41 1/41:04.25
by RIP VAN WINKLE (IRE) - ROYAL AMBITION (NZ)
6 大把钱 PRAC F348yo BR AUS G SHTT57 616 赛富汀 奥哈拉 5SHD1:04.26
by STRADA (AUS) - BELIEVABLE (AUS)
3 越战越勇 PRAC N5825yo B/BR AUS G SHTT51 603 海理 伯里奇 61 3/41:04.56
by HENRYTHENAVIGATOR (USA) - TEVEZ (AUS)
百利斗士 PRAC W5623yo CH AUS G SH 45 4 伯里奇
by OAMARU FORCE (AUS) - ANYA (AUS)