Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 02/02/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 026/2017 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 金山岭 PRAC N6327yo B IRE G NHXNB58 614 MUHAMMAD NUH BIN MOHAMED KOMARI 布隆 1 1:02.62
by PAPAL BULL (GB) - FLORENCIA (GER)
1 钦差大臣 PRAC C894yo B NZ G SH 61 661 贝善利 彼得斯 2HD1:02.64
by DARCI BRAHMA (NZ) - PARTY ROYAL (NZ)
2 胜中胜 PRAC W3985yo B NZ G SHB, TT55 662 沙霖 郭力卫 3SHD1:02.66
by SHINKO KING (IRE) - DEMERARA (NZ)
3 稳进 PRAC C3113yo BR NZ G SH 54 643 薄奇能 郭力卫 4SHD1:02.67
by O'REILLY (NZ) - BARBARA ANN (NZ)
6 连捷 PRAC J5937yo B/BR AUS G SHSR, TT58 676 罗达 布隆 53/41:02.78
by DUBAWI (IRE) - TAHITIAN GEM (NZ)
8 星际飞驰 PRAC W84yo GR AUS G SH 50 668 沙里扎 克莱门 6HD1:02.80
by MURTAJILL (AUS) - FLEXIBILITY (AUS)
5 浑身是胆 PRAC W4674yo B AUS G SH 60 685 杜奕 布隆 7SHD1:02.82
by EQUIANO (FR) - CRIMSON CODE (AUS)