Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 02/02/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 026/2017 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 钢骨 PRAC W5684yo BR ARG G SH 74 617 沃斯特 李卡都 1 1:02.94
by ORPEN (USA) - CIRANDINHA (ARG)
5 赢得快 PRAC R3065yo B SAF G SH 61 635 普拉瑟 李卡都 21/21:03.01
by VAR (USA) - CALPURNIA (SAF)
3 职业摔脚 PRAC R3275yo B NZ G SHTT, XNB61 623 MUHAMMAD NUH BIN MOHAMED KOMARI 布隆 3NS1:03.02
by IFFRAAJ (GB) - ROYAL SHOW (NZ)
6 获胜原因 PRAC R4655yo CH USA G NHB68 566 菲德斯 李卡都 4HD1:03.06
by GIANT'S CAUSEWAY (USA) - SALUT D'AMOUR (IRE)
2 马思特 PRAC W1264yo B NZ G SHTT65 662 罗达 布隆 51/21:03.14
by TAVISTOCK (NZ) - MAGRAVINE (AUS)
8 旋转不停 PRAC R615yo B NZ G SHB61 668 杜奕 许怡 651:03.95
by KEEPER (AUS) - SEISHONA (AUS)
胜利呼唤 PRAC R2595yo B NZ G SH 79 1 彼得斯
by ALAMOSA (NZ) - EVERSWINDELL (NZ)
澳式轮盘 PRAC W5553yo B AUS F SH 61 4 祖格拉 邱炳安
by RUWI (GB) - FRAAR'S SALOME (AUS)