Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 7: BT: SNTC: 021/2017 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
9 杰突出 PRAC C613yo B NZ G SHSR 609 祖格拉 李卡都 1 1:01.83
by SWISS ACE (AUS) - FIRELIGHT (NZ)
1 星洲快车 PRAC W1484yo B AUS G SHTT32 661 普拉瑟 彼得斯 211:02.01
by LOOKIN AT LUCKY (USA) - BABY ANGEL (AUS)
7 新开始 PRAC W5013yo B NZ G SH 657 杜奕 瑞尔士 31/21:02.11
by STRAVINSKY (USA) - GLAMOROUS GIRL (NZ)
5 金光闪闪 PRAC C2833yo CH USA G NH 625 曾伟升 柯清狄 41 1/41:02.30
by MUNNINGS (USA) - SHES HER OWN POSSE (USA)
2 大突击 PRAC W2635yo B AUS G SHB, TT41 662 沙霖 郭力卫 52 1/41:02.66
by MAGIC ALBERT (AUS) - MI CHIAMO (AUS)
6 驾驭 PRAC W5754yo BR NZ G SHTT, XNB 636 薄奇能 瑞尔士 61 1/41:02.84
by O'REILLY (NZ) - QUEEN TO BE (AUS)
4 赏金 PRAC C3583yo B USA G NH 664 罗达 布隆 7HD1:02.87
by WARRIOR'S REWARD (USA) - CONTRITION (USA)
江河小宝 PRAC C3434yo CH NZ G SH 3 B伍活 莫振麟
by NO EXCUSE NEEDED (GB) - PEGGYLEE (NZ)
没问题 PRAC W4944yo GR NZ G SH 32 8 邱炳安
by GUILLOTINE (NZ) - FIBBER (NZ)