Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 24/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 019/2017 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 黄金岛 PRAC W4324yo B NZ G SHB53 682 杜奕 克莱门 1 1:03.18
by SAKHEE'S SECRET (GB) - ZAABI (NZ)
6 白色猎人 PRAC W3675yo B AUS G SHTT79 626 祖格拉 彼得斯 21/21:03.26
by FASTNET ROCK (AUS) - EARTHEN COOL (AUS)
3 勇往向前 PRAC C3274yo B AUS G SHB63 613 冼文诺 郭力卫 31 1/41:03.47
by WAR CHANT (USA) - ADMIRING (AUS)
7 卫星王子 PRAC N6255yo CH AUS G SHB, TT52 687 徐汉堡 奥哈拉 4NK1:03.52
by FLYING SPUR (AUS) - HELLA GOOD (AUS)
4 DECRETO PRAC C3633yo CH NZ G SHP 624 阿沙哈 柯清狄 51 1/41:03.71
by RED GIANT (USA) - WANDANE (AUS)
1 开心神牛 PRAC W3965yo B NZ G SH 55 671 罗达 布隆 661:04.71
by VOLKSRAAD (GB) - ESTERO (NZ)
万马飞腾 PRAC W4044yo B/BR USA G NH 40 5 奥哈拉
by HIGH COTTON (USA) - STRATHMORE (CAN)