Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 19/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 7: BT: SNTC: 017/2017 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 南方巨龙 PRAC C2953yo B AUS G SH 60 597 祖格拉 李卡都 1 1:02.11
by TURFFONTEIN (AUS) - ALY'S AFFAIR (USA)
8 精英战士 PRAC C1654yo B AUS G SH 668 贝善利 马定贤 23 1/41:02.67
by REWARD FOR EFFORT (AUS) - MISHA'S BELLE (AUS)
3 感恩 PRAC R1896yo CH NZ G SHSR, TT46 643 巫斯义 纳逊 3NS1:02.67
by PATAPAN (USA) - HUNTLEY LASS (NZ)
4 安吉利亚 PRAC C2335yo B JPN G NHB, TT54 654 沙霖 郭力卫 41/21:02.72
by ZENNO ROB ROY (JPN) - SERIOUS ATTITUDE (IRE)
1 巨大火球 PRAC N6315yo B/BR AUS G SHP, CHK38 651 尤俊豪 伯里奇 5HD1:02.76
by CASINO PRINCE (AUS) - MANDALINA (AUS)
2 阿烈 PRAC R5195yo B NZ G SH 45 612 冼文诺 纳逊 6SHD1:02.77
by DARCI BRAHMA (NZ) - AJFAN (USA)
5 米拉先生 PRAC W1735yo B NZ G SH 44 595 赛富汀 奥哈拉 7281/21:07.49
by DON EDUARDO (NZ) - ST COVETS ANGEL (AUS)
隐形人 PRAC R2015yo B AUS G SH 43 6 邱炳安
by I AM INVINCIBLE (AUS) - EVIL SISTERS (NZ)