Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 19/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 017/2017 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 幕后主脑 PRAC N3007yo B NZ G SHBP52 623 B伍活 许佐扬 1 1:01.72
by RUSTY SPUR (USA) - MRS BOND (NZ)
1 克鲁尼 PRAC W185yo B NZ G SH 51 611 冼文诺 纳逊 21 1/21:01.96
by PENTIRE (GB) - DIVISION (NZ)
2 凯文十一 PRAC N4737yo BR NZ G SH 57 602 CHEW YONG YUAN 克莱门 3NK1:02.01
by DANROAD (AUS) - COUNTRY ROAD (AUS)
8 皓月千里 PRAC C1424yo B NZ G SHWK66 578 祖格拉 李卡都 4NS1:02.01
by SAVABEEL (AUS) - WHITE MOUSE (AUS)
7 治国纲领 PRAC C3844yo B IRE G NHSR67 587 沃斯特 李卡都 51/21:02.08
by GALILEO (IRE) - WALZERKOENIGIN (USA)
6 荣誉至上 PRAC R245yo B NZ G SHSB49 566 菲德斯 李卡都 61 1/21:02.33
by O'REILLY (NZ) - FORMER GLORY (USA)
5 巷战 PRAC W904yo GR AUS M SH 48 555 黄敬权 奥哈拉 7131/21:04.57
by WAR CHANT (USA) - CITINPRETTY (AUS)
4 拳击手 PRAC N6605yo B AUS G SHB, TT48 604 MUHAMMAD NUH BIN MOHAMED KOMARI 布隆 81/21:04.65
by WHERE'S THAT TIGER (USA) - MOONDREAMER (IRE)