Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 19/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 017/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 议会 PRAC C3834yo B IRE G NHXNB70 605 祖格拉 李卡都 1 1:01.52
by GALILEO (IRE) - CHRISTMAS KID (USA)
6 鹏程万里 PRAC R5156yo BR ARG M SH 69 596 沃斯特 李卡都 23/41:01.65
by ORPEN (USA) - BASKA HERMOSA (ARG)
2 莫里日蚀 PRAC W1644yo B NZ G SHP57 592 海理 伯里奇 32 1/41:02.03
by DARCI BRAHMA (NZ) - BATTOCCHI (NZ)
4 雕刻家 PRAC C2024yo B AUS G SHWK55 574 黄敬权 许佐扬 43/41:02.15
by COMMANDS (AUS) - CHRISTMAS JOY (AUS)
1 甜在心头 PRAC C2154yo B NZ G SH 53 621 哥拉利 尚恩 5HD1:02.18
by PINS (AUS) - ALWAYS SPECIAL (NZ)
3 心灵十一 PRAC R2126yo B AUS G SHB, TT47 603 阿南丹 邱炳安 61/21:02.27
by FASTNET ROCK (AUS) - MOANA BEACH (AUS)
7 尊尼乐团 PRAC C133yo BR ARG G SHXNB55 567 菲德斯 李卡都 751:03.07
by ORPEN (USA) - JOLIE CARESSE (USA)
8 鼎特 PRAC R5135yo BR NZ G SHTT43 658 贝善利 马定贤 82 3/41:03.54
by ROC DE CAMBES (NZ) - TRUE POWER (NZ)