Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 12/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 011/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 龙虎 BLINK C84yo B NZ G SHB65 653 包和义 尚恩 1 1:01.46P
by PER INCANTO (USA) - SACRED STEPS (NZ)
7 感恩 PRAC R1896yo CH NZ G SHSR, TT46 607 冼文诺 纳逊 25 1/41:02.33
by PATAPAN (USA) - HUNTLEY LASS (NZ)
6 东方胜 PRAC C2014yo B AUS H SHB48 606 B伍活 许佐扬 331:02.84
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - CANADIAN LEGACY (GB)
4 蓝奔 STALL J3357yo CH AUS M SH 22 554 黄敬权 许怡 43/41:02.97P
by SHAMARDAL (USA) - TIMELESS ART (USA)
8 筹码 PRAC R5435yo CH NZ G SHEM44 538 阿密鲁 瑞尔士 511:03.16
by STRATEGIC IMAGE (AUS) - SNIP YA BELT (NZ)
1 林家闪耀 STALL W5833yo CH AUS G SH 671 贝善利 伯里奇 6HD1:03.18P
by STRYKER (AUS) - CHAMPALOU (AUS)
5 旋转不停 PRAC R615yo B NZ G SHB61 665 杜奕 许怡 711:03.33
by KEEPER (AUS) - SEISHONA (AUS)
2 帝王出巡 STALL A1089yo B AUS G SHB36 592 沙里扎 M尤索 8NK1:03.38P
by QUEST FOR FAME (GB) - ANCESTORS (AUS)