Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 05/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 004/2017 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 浪人一号 PRAC W3125yo B NZ G SH 55 634 哥拉利 尚恩 1 1:01.91
by NICCONI (AUS) - BETCHACAN (AUS)
6 大肆渲染 PRAC R5505yo B NZ G SHSR, TT43 586 祖利曼 必拿 211:02.05
by ROAD TO ROCK (AUS) - HER HIDDEN TALENT (NZ)
1 丝绸之路 PRAC W4173yo B AUS G SHSB, XNB48 641 巫斯义 许怡 33/41:02.17
by CONGRATS (USA) - SHEER SILK (IRE)
8 如果说 PRAC W1055yo B IRE G NHB, TT51 638 普拉瑟 马定贤 411:02.32
by IFFRAAJ (GB) - SHE BAT (GB)
2 丝路驿站 PRAC W4624yo B AUS G SHEM45 582 迪雷多 彼得斯 51 1/21:02.38
by HARD SPUN (USA) - IRON KOGU (JPN)
7 天眼神牛 PRAC W4154yo B NZ G SHTT45 687 杜奕 布隆 61 1/41:02.57
by O'REILLY (NZ) - LASHINGS (NZ)
5 我的金库 PRAC C93yo BR NZ G SH 45 585 沙菲益 尚恩 7HD1:02.60
by SAVABEEL (AUS) - APOLLO TREASURE (USA)
3 大突击 PRAC W2635yo B AUS G SHB, TT41 663 薄奇能 郭力卫 8HD1:02.63
by MAGIC ALBERT (AUS) - MI CHIAMO (AUS)