Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC: 01/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 快意恩仇 ORT C3703yo B NZ G SH 54656 薄奇能 克莱门 1 1:01.78P
by ECHOES OF HEAVEN (AUS) - REPLICATE (NZ)
6 江河小宝 ORT C3434yo CH NZ G SHEM 57.5642 罗达 莫振麟 21 1/21:02.02P
by NO EXCUSE NEEDED (GB) - PEGGYLEE (NZ)
4 麦克维弟 ORT C3694yo B NZ G SH 57.5583 祖利曼 必拿 31 3/41:02.32P
by BERNARDINI (USA) - SMITTEN KITTEN (NZ)
5 勇者 ORT C1294yo BR AUS G SH 57.5615 阿沙哈 许佐扬 41 3/41:02.60P
by RUWI (GB) - SAHDANE (AUS)
8 新开始 ORT W5013yo B NZ G SH 54568 阿密鲁 瑞尔士 53 1/21:03.15P
by STRAVINSKY (USA) - GLAMOROUS GIRL (NZ)
1 克雷飒 ORT C2674yo B NZ G SH 57.5687 贝善利 伯里奇 61/21:03.21P
by ROAD TO ROCK (AUS) - MISS FABERGE (NZ)
2 卓越七 ORT, PACIF C1464yo BR AUS G SHSB, P 57.5651 查维斯 伯里奇 75 1/21:04.13P
by NICCONI (AUS) - GREAT ACT (USA)
HAPPY BUFFALO ORT C3784yo B AUS G SH 57.5 4 布隆
by DANZERO (AUS) - DOROTHY'S SHOES (USA)