Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/01/2017
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 001/2017 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 凶神 PRAC W4803yo CH NZ G SH 53 673 巫斯义 布隆 1 1:02.03
by SHOWCASING (GB) - DIVINITY (AUS)
10 林家射击 PRAC C2204yo BR NZ G SH 56 6510 贝善利 霍卡 21/21:02.09
by SHOWCASING (GB) - LUCINDA JANE (NZ)
9 艾哈迈而 PRAC C1875yo CH NZ G SHTT54 619 查维斯 霍卡 3SHD1:02.10
by SIR PERCY (GB) - TABERNACLE (NZ)
8 御品 PRAC R2025yo B/BR NZ G SHP, TT51 638 S约翰 杨庆顺 41/21:02.20
by MR. NANCHO (ARG) - SHEZABELLA (NZ)
4 热金 PRAC F4378yo B IRE G NHEM, P45 614 沃斯特 布隆 5HD1:02.23
by IFFRAAJ (GB) - TIMEWEE (USA)
2 阿凡所 PRAC R117yo B NZ G SHTT47 592 赛富汀 纳逊 63 3/41:02.84
by DANROAD (AUS) - MAEVE (NZ)
1 大財主 PRAC W2394yo B AUS G SHB48 621 普拉瑟 陈瀠旺 74 1/41:03.54
by ROTHESAY (AUS) - MONTARE (NZ)
7 宝石 PRAC N4087yo B AUS G SH 53 557 阿密鲁 瑞尔士 82 1/41:03.92
by HUSSON (ARG) - LA CLOCHE (AUS)
6 驾驭 PRAC W5754yo BR NZ G SHSB 646 薄奇能 瑞尔士 941:04.60
by O'REILLY (NZ) - QUEEN TO BE (AUS)
5 罗杰 PRAC W1684yo BR NZ G SH 48 675 罗达 布隆 1021:04.93
by SWISS ACE (AUS) - ESTERO (NZ)