Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 29/12/2016
考闸试跑
考闸试跑 8: BT: SNTC: 279/2016 - 10:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 艾萨爵士 PRAC C883yo BR AUS G SH 51 654 罗达 布隆 1 1:02.35
by DREAM AHEAD (USA) - FATOON (AUS)
6 加州禅寺 PRAC W4566yo B JPN G NHP48 666 哥拉利 彼得斯 21/21:02.44
by CAME HOME (USA) - ETA CARINAE (JPN)
8 赢汤匙 PRAC C75yo B/BR NZ G SHB54 578 黄敬权 奥哈拉 32 1/41:02.80
by ROC DE CAMBES (NZ) - CHERSONESE (NZ)
2 范可得利 PRAC W5863yo B AUS G SH 48 692 杜奕 克莱门 431:03.29
by HUSSONET (USA) - BITONTO (AUS)
3 突击日蚀 PRAC C983yo B NZ G SHP48 593 海理 伯里奇 511:03.44
by PINS (AUS) - COLLECTION GIRL (AUS)
9 伯修 PRAC R1975yo B NZ G SH 43 609 KOK WEI HOONG 瑞尔士 63/41:03.55
by SIR PERCY (GB) - CONDUCE (AUS)
5 魅影 PRAC C2794yo GR NZ G SH 55 635 阿沙哈 许佐扬 71 3/41:03.82
by GUILLOTINE (NZ) - DOSH (NZ)
快好 PRAC F6717yo B NZ G SH 40 1 B伍活 陈厚勤
by RUSTY SPUR (USA) - SISTER SAM (NZ)
相信马 PRAC C223yo B AUS G SH 43 7 阿斯兰 马定贤
by EAVESDROPPER (USA) - AMULETTE (GB)