Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/12/2016
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 273/2016 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
9 时光漫游 PRAC R3045yo B SAF G SH 90 619 查维斯 李卡都 1 1:00.62
by JET MASTER (SAF) - TACHINA (IRE)
1 朱庇特金 PRAC W4693yo BR AUS R SH 67 621 再基 高冈 21 3/41:00.92
by CONGRATS (USA) - CONTENTED (AUS)
5 山呼万岁 PRAC C2895yo B NZ G SH 81 645 薄奇能 郭力卫 3SHD1:00.94
by TAVISTOCK (NZ) - TIMPIN (NZ)
7 诺曼公爵 PRAC W4125yo CH NZ G SH 61 627 阿斯兰 马定贤 431:01.45
by PENTIRE (GB) - CALL MINDER (NZ)
4 代代平安 PRAC R505yo BR NZ G SH 74 664 拉沙利 陈厚勤 5NK1:01.50
by MR. NANCHO (ARG) - HOT LIKE ME (AUS)
2 星际捷豹 PRAC W554yo B NZ G SH 61 622 CHEW YONG YUAN 克莱门 6NS1:01.50
by COATS CHOICE (AUS) - SPARKS WILL FLY (NZ)
3 法玛戏团 PRAC R2625yo BR NZ G SHSB, B, TT69 643 哥拉利 彼得斯 71 1/41:01.71
by DARCI BRAHMA (NZ) - STATE CIRCUS (GB)
6 我是皇 PRAC N4798yo B AUS G SH 66 546 黄俊杰 霍卡 81/21:01.79
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - LACADA (AUS)
8 选贤能 PRAC W2076yo B ARG G SHB87 568 黄敬权 李卡都 93/41:01.92
by EQUAL STRIPES (ARG) - COORDINADA (ARG)