Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩



新加坡 - 21/12/2016
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 272/2016 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 智勇双全 PRAC J2127yo B/BR AUS G SHSB41 615 阿斯兰 林怀远 1 1:01.63
by DUBLEO (USA) - SHACKELITE (AUS)
1 铁血战士 PRAC C3234yo B NZ H SHTT61 671 包和义 尚恩 2NK1:01.67
by SAVABEEL (AUS) - BIRD (NZ)
6 暴风神 PRAC C1384yo CH NZ G SH 47 586 黄敬权 布隆 31/21:01.72
by GOLD CENTRE (AUS) - CRISP (AUS)
4 快捷 PRAC R485yo BR NZ G SHB, TT40 544 黄俊杰 林怀远 42 1/41:02.10
by PATAPAN (USA) - MOIRE (NZ)
3 加州禅寺 PRAC W4566yo B JPN G NHP48 643 哥拉利 彼得斯 5HD1:02.13
by CAME HOME (USA) - ETA CARINAE (JPN)
7 黄金地带 PRAC W2134yo B/BR NZ G SH 42 637 MUHAMMAD NUH BIN MOHAMED KOMARI 布隆 61/21:02.18
by SHOWCASING (GB) - QUEENS MOVE (AUS)
2 康利 PRAC R3835yo BR NZ G SHSB, XNB42 582 祖利曼 纳逊 71/21:02.28
by MR. NANCHO (ARG) - CAPRIANNA (NZ)
8 拉姆西斯 PRAC C635yo CH NZ G SHB43 598 赛富汀 邱炳安 8141/41:04.62
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - MISSRAAD (NZ)