Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 20/12/2016
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 271/2016 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 未开发 PRAC W5146yo CH NZ G SHTT54 566 黄敬权 奥哈拉 1 1:00.96
by BUNKER (NZ) - JUSTA PASS (NZ)
1 长白山 PRAC W4184yo B AUS G SHTT44 661 包和义 尚恩 2NS1:00.97
by I AM INVINCIBLE (AUS) - SUNSET BOULEVARD (AUS)
5 成吉思汗 PRAC R1635yo GR AUS G SHSB, BP37 525 黄俊杰 林怀远 35 1/41:01.81
by SHAMARDAL (USA) - CASIGRIS (USA)
8 荣誉至上 PRAC R245yo B NZ G SHSB51 568 菲德斯 李卡都 4NS1:01.82
by O'REILLY (NZ) - FORMER GLORY (USA)
3 范可得利 PRAC W5863yo B AUS G SH 48 633 CHEW YONG YUAN 克莱门 54 1/21:02.56
by HUSSONET (USA) - BITONTO (AUS)
2 龍骏 PRAC R6084yo CH AUS G SHSB, TT37 642 哥拉利 尚恩 61/21:02.65
by SEBRING (AUS) - QUIRINA (GB)
7 帮主 PRAC W2025yo B AUS G SHWK, TT41 597 赛富汀 邱炳安 7NS1:02.66
by KAPHERO (AUS) - MASTERKOVA (AUS)
4 军事联盟 PRAC N6296yo B IRE G NHTT37 644 再厉 林怀远 891:04.14
by OASIS DREAM (GB) - HOVERING (IRE)