Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 20/12/2016
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 271/2016 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 伟大肯尼 PRAC W344yo BR AUS G SH 60 557 菲德斯 李卡都 1 1:01.33
by SHINZIG (AUS) - MYSTERIOUS RANSOM (AUS)
5 人之旅 PRAC W565yo B NZ G SH 58 555 黄敬权 奥哈拉 21 3/41:01.64
by METTRE EN JEU (NZ) - TAD IRISH (NZ)
8 暹罗猫 PRAC C144yo CH ARG M NH 58 628 文罗 李卡都 33 1/41:02.16
by BIG BROWN (USA) - BLUES FOR SALE (ARG)
6 隐形人 PRAC R2015yo B AUS G SHSR, SB, TT43 636 曾伟升 邱炳安 41 1/41:02.34
by I AM INVINCIBLE (AUS) - EVIL SISTERS (NZ)
3 佩尔金 PRAC R2505yo B NZ G SHBP, TT44 553 黄俊杰 林怀远 511:02.52
by SIR PERCY (GB) - DAZZLING BELLE (NZ)
2 铁匠拜恩 PRAC W5134yo BR NZ G SHTT46 662 包和义 尚恩 6NS1:02.53
by O'REILLY (NZ) - CENPHIC (NZ)
1 我的金库 PRAC C93yo BR NZ G SH 45 651 哥拉利 尚恩 7NK1:02.58
by SAVABEEL (AUS) - APOLLO TREASURE (USA)
4 佐治 PRAC N1926yo B NZ G SHB38 644 再厉 林怀远 85 1/41:03.44
by DARCI BRAHMA (NZ) - AJFAN (USA)