Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 24/11/2016
考闸试跑
考闸试跑 7: BT: SNTC: 255/2016 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 战争故事 PRAC C3413yo BR NZ G SHTT 621 哥拉利 尚恩 1 1:02.97
by THEWAYYOUARE (USA) - BLACK BEAUTY (NZ)
4 南方巨龙 PRAC C2953yo B AUS G SH 594 祖格拉 绍尔 2NK1:03.02
by TURFFONTEIN (AUS) - ALY'S AFFAIR (USA)
6 一流 PRAC C1593yo BR NZ G SHB 636 贝善利 马定贤 31/21:03.08
by DARCI BRAHMA (NZ) - OPUATIA (NZ)
2 火神 PRAC C2303yo B AUS G SHB 582 黄敬权 布隆 43/41:03.21
by HARD SPUN (USA) - MOUSSAIEFF (AUS)
5 急先锋 PRAC C1173yo CH AUS G SHB 585 赛富汀 马定贤 51/21:03.31
by SNIPPETSON (AUS) - GINGERBREAD (AUS)
7 不用怕 PRAC C2103yo CH NZ G SH 617 查维斯 马定贤 61 1/41:03.53
by SAKHEE'S SECRET (GB) - LA PANTHERE (NZ)
3 杰仁慈 PRAC R4475yo B IRE G NHB29 633 MUHAMMAD NUH BIN MOHAMED KOMARI 布隆 73 1/41:04.05
by ROYAL APPLAUSE (GB) - KAY ES JAY (FR)