Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/11/2016
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 252/2016 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 鹏程万里 1000B R5156yo BR ARG M SH 69 608 祖格拉 绍尔 1 1:01.85FDIFFICULT TO BE LOADED (NOW 2SST REQ)
by ORPEN (USA) - BASKA HERMOSA (ARG)
5 吉利乐胜 BP C3503yo BR NZ F SHBP 675 罗达 霍卡 211:02.02P
by ALAMOSA (NZ) - TAD INFINITUM (NZ)
7 旗开得胜 BP C3123yo B NZ F SHBP 607 冼文诺 霍卡 3SHD1:02.03P
by ALAMOSA (NZ) - FALANIELLA (NZ)
3 帮主 BLINK W2025yo B AUS G SHB, TT41 603 赛富汀 邱炳安 421:02.36P
by KAPHERO (AUS) - MASTERKOVA (AUS)
4 神路 1000V W1304yo CH NZ G SHBP52 614 沙里扎 杨庆顺 5SHD1:02.38P
by TOBIQUE (AUS) - ALAPACHE (NZ)
2 康纳上将 STALL N2276yo B AUS G SHSB, XNB34 662 安德利 杨庆顺 61 1/21:02.63P
by CONATUS (AUS) - IT'S PLATONIC (NZ)
6 闪亮福星 STALL J6007yo B JPN G NHEM43 616 再基 高冈 711:02.77P
by TANINO GIMLET (JPN) - FABULOUS TURN (JPN)
1 滑翔 BLINK C1003yo B NZ G SHB, TT 641 沙霖 郭力卫 83 1/41:03.30P
by HENRYTHENAVIGATOR (USA) - SHANPANICHI (AUS)