Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/11/2016
考闸试跑
考闸试跑 9: BT: SNTC: 243/2016 - 10:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 惮赫千里 PRAC C3153yo B NZ C SHTT 672 杜奕 克莱门 1 1:02.97
by TAVISTOCK (NZ) - FOXETTE (NZ)
8 蜜桃碗 PRAC C1794yo BR AUS G SHP51 668 薄奇能 伯里奇 2NS1:02.98
by ALL AMERICAN (AUS) - CATNAPPED (AUS)
3 龙神 PRAC C2113yo B NZ G SH 593 沃斯特 布隆 3NK1:03.03
by FALKIRK (NZ) - REAL DEFENSIVE (NZ)
7 完美劲曲 PRAC C153yo B NZ G SH 677 戴礼梁 莫振麟 43/41:03.15
by STRAVINSKY (USA) - ALAMANTRA (AUS)
9 永信 PRAC N2916yo B AUS G SHSB, B31 579 菲德斯 许怡 53 3/41:03.76
by BLACKFRIARS (AUS) - DOUBLE BONUS (AUS)
10 拉姆西斯 PRAC C635yo CH NZ G SHB46 6110 祖格拉 邱炳安 63/41:03.88
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - MISSRAAD (NZ)
6 梁家经典 PRAC W4263yo B AUS G SHB, TT50 666 尤俊豪 郭力卫 72 3/41:04.32
by PLUCK (USA) - SHE'S NUMBER ONE (AUS)
5 皇家队长 PRAC W5513yo BR AUS G SHBP, TT44 555 海理 陈瀠旺 81/21:04.41
by BENFICA (AUS) - FANTASTIC BELLA (AUS)
1 胜利快车 PRAC C904yo B AUS G SHSB, TT, XNB 631 贝善利 彼得斯 92 1/21:04.80
by EASY ROCKING (AUS) - WIMPEL (AUS)
天眼神牛 PRAC W4154yo B NZ G SH 44 4 MUHAMMAD NUH BIN MOHAMED KOMARI 布隆
by O'REILLY (NZ) - LASHINGS (NZ)