Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 27/10/2016
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 229/2016 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 丹尼尔 BLINK N1956yo GR NZ G SHSB, B, TT, XNB93 651 薄奇能 纳逊 1 1:01.90P
by GUILLOTINE (NZ) - TINA (NZ)
5 舍我其谁 BLINK W3395yo B AUS G SHB57 625 杜奕 瑞尔士 23/41:02.02P
by CASINO PRINCE (AUS) - TURQUIA (AUS)
2 圣剑 NR C3244yo B AUS G SH 67 662 罗达 伯里奇 311:02.18P
by FASTNET ROCK (AUS) - ROMANTIC RIVER (USA)
7 真能干 BLINK W5764yo CH NZ G SHB53 647 贝善利 瑞尔士 41 1/41:02.36P
by HANDSOME RANSOM (AUS) - FINISSIMA (AUS)
8 运财麒麟 STALL R3225yo BR NZ G SHB, TT45 638 曾伟升 莫振麟 511:02.51P
by LUCKY UNICORN (AUS) - TYNDINSKY (NZ)
3 飛嬴 PACIF R1375yo B AUS G SHEM, BP43 663 安德利 柯清狄 62 1/41:02.89P
by FLYING SPUR (AUS) - FIDDLY (AUS)
4 TOLIMAN NR C3493yo B GB G NH 72 634 沙菲仕 布隆 72 1/41:03.25P
by HAT TRICK (JPN) - TELL IT AS IT IS (USA)
6 JUSTICE FIRST NR C3484yo B GB G NH 70 586 黄敬权 布隆 83 1/41:03.79P
by ZEBEDEE (GB) - NELLY'S GLEN (GB)