Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 25/10/2016
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 227/2016 - 10:25 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 霸神 1000B W5083yo GR NZ G SHXNB 643 白布朗 布隆 1 1:02.45P
by GUILLOTINE (NZ) - FINISHING SCHOOL (AUS)
1 塞尔当 PACIF R6024yo CH AUS G SHSB, P, TT44 611 文罗 纳逊 221:02.80P
by DANEWIN (AUS) - FOLIE D'AMOUR (AUS)
2 波希米亚 BLINK W4613yo B JPN F NHB41 612 再基 高冈 3SHD1:02.81P
by VERMILION (JPN) - GOUTER DE ROI (JPN)
6 经典队长 STALL, VET W754yo B NZ G SH 27 636 哥拉利 林怀远 4NK1:02.85FFAILED VET EXAM
by CAPTAIN RIO (GB) - LADY CLASSIQUE (NZ)
7 丹奇布 BP C1324yo B NZ G SHBP 627 查维斯 霍卡 51 3/41:03.15P
by THEWAYYOUARE (USA) - DISTINCTION (NZ)
4 中国飞鹰 PACIF R2615yo BR AUS G SHBP, TT37 624 阿斯兰 林怀远 63 1/41:03.70P
by COMMANDS (AUS) - CASHEW (AUS)
5 韦小宝 BP C2433yo B/BR NZ G SHBP 585 冼文诺 霍卡 71/21:03.76P
by ALAMOSA (NZ) - LA CONFIDENTE (NZ)
8 天眼神牛 PRAC W4154yo B NZ G SHTT44 678 罗达 布隆 8NK1:03.80
by O'REILLY (NZ) - LASHINGS (NZ)