Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 18/10/2016
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 220/2016 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 丝绸之路 BLINK W4173yo B AUS G SHB, XNB46 621 查维斯 许怡 1 1:01.00P
by CONGRATS (USA) - SHEER SILK (IRE)
3 步步进 BLINK W4655yo B AUS G SHB56 663 薄奇能 郭力卫 291:02.47P
by BRADBURY'S LUCK (AUS) - NOW'S BETTER (NZ)
6 自得其乐 BLINK, NR R4517yo B AUS G SHB, TT59 606 沙里扎 克莱门 35 1/41:03.34P
by ARTIE SCHILLER (USA) - BLAZELAND (AUS)
7 冰河时代 PRAC R2206yo B NZ M SH 61 697 罗达 布隆 42 1/41:03.71
by JET SPUR (AUS) - SPEEDY KIDS (AUS)
2 勇往向前 NR C3274yo B AUS G SH 58 612 冼文诺 郭力卫 51/21:03.76P
by WAR CHANT (USA) - ADMIRING (AUS)
5 佩尔金 PACIF R2505yo B NZ G SHBP, TT50 645 哥拉利 林怀远 63 1/41:04.30P
by SIR PERCY (GB) - DAZZLING BELLE (NZ)
三狮军团 NR C2324yo B JPN G NH 55 4 尤俊豪 郭力卫
by HARBINGER (GB) - SUN WILL SHINE (JPN)