Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 13/10/2016
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 215/2016 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 钢铁侠 PRAC C1154yo BR ARG G SHSB, XNB67 597 沃斯特 绍尔 1 1:00.84
by HIDDEN TRUTH (USA) - FAMOSA SAM (ARG)
1 天行者 PRAC C1483yo CH NZ G SH 56 661 罗达 彼得斯 2NS1:00.84
by BATTLE PAINT (USA) - DAYSTAR (NZ)
8 威震四方 PRAC R5165yo BR ARG G SH 60 618 祖格拉 绍尔 33 1/41:01.37
by NOT FOR SALE (ARG) - RING CITY (CAN)
2 比比将军 PRAC W2785yo B AUS G SHP54 572 海理 伯里奇 41 1/41:01.57
by CAPTAIN GERRARD (IRE) - WIN ZIP (AUS)
6 大灰色 PRAC F6738yo GR AUS G SH 61 596 冼文诺 瑞尔士 5NK1:01.62
by BRADBURY'S LUCK (AUS) - TATU (AUS)
4 莱利湾 PRAC W4704yo B NZ G SHSR, TT55 634 包和义 必拿 6NK1:01.67
by O'REILLY (NZ) - PINOT GRIS (NZ)
5 英式比利 PRAC J7587yo BR NZ G SHEM60 625 杜奕 瑞尔士 7141:03.97
by ONE COOL CAT (USA) - ZATIGER (NZ)
大旺谷 PRAC C2695yo B AUS G SH 56 3 贝善利 马定贤
by HARADASUN (AUS) - PRIVATE INDY (AUS)