Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩



新加坡 - 06/10/2016
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 211/2016 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 甜蜜抉择 BLINK C2285yo B AUS G SHB91 588 祖格拉 绍尔 1 0:59.28P
by CALIFORNIA DANE (AUS) - BOUNCE (AUS)
6 帝王力宏 PRAC W3794yo B GB G NHSB, B, XNB79 606 沃斯特 绍尔 23 1/20:59.85
by SELKIRK (USA) - KESARA (GB)
5 矿脉 PRAC N4817yo CH ARG G SHSB89 615 普拉瑟 绍尔 31 1/21:00.10
by LODE (USA) - SLEW OF REALITY (ARG)
2 草原英雄 PRAC R3495yo B AUS G SHTT78 582 海理 彼得斯 431:00.60
by LUCKY OWNERS (NZ) - BUMPA (AUS)
4 暴龙 PRAC R3485yo B NZ G SHB85 614 贝善利 陈瀠旺 52 1/41:00.96
by SUFFICIENT (NZ) - CALABRIA (NZ)
1 奔向终点 PRAC N5566yo B NZ G SH 94 671 包和义 尚恩 6NK1:01.00
by ALIGN (AUS) - DANCERTINA (AUS)
7 事实 PRAC R2866yo CH ARG G SH 88 577 菲德斯 绍尔 71/21:01.07
by LODE (USA) - SLEW OF REALITY (ARG)
3 镀金情结 PRAC R4115yo B NZ G SH 65 683 罗达 布隆 83/41:01.19
by GOLD CENTRE (AUS) - SAN YSABEEL (NZ)